top of page

Betaling

  • Giroopkrævning for såvel ridning, opstaldning, medlemskontingent m.m. fremsendes til betaling månedsvis forud den 1. i måneden.

  • Alle ændringer, evt. framelding m.m., skal således ske inden den 20. i en måned - med virkning fra den 1. i næste måned.

  • Der gives ikke refusion ved fravær fra ridetimer.

  • Der er ingen undervsining på helligdage, mellem jul og nytår samt juli måned, hvor vi holder sommerferie.

  • Den månedlige betaling for ridning er udregnet på årsbasis, hvilket betyder, at betalingen er den samme i alle årets måneder, uanset helligdage m.v. Dog betales der ikke i juli måned.

  • Bemærk: vi følger ikke skolernes ferie.

bottom of page