Velkommen til Skjern Rideklub

Lidt info omkring klubben, ridecentret, ordensreglementet, telefonnumre, emailadresser og priser og betaling.

Klik dig ind i venstre side.

Skjern Rideklub står for alle klubaktiviteter, herunder ridestævner. Andre aktiviteter, som ligeledes varetages af klubben, er f.eks. medlemsaftener og andre medlemsarrangementer, drift af cafeteria, samt i øvrigt hvad medlemmerne måtte have af ønsker og interesser.

Den daglige drift af rideskolen med rideundervisning og opstaldning m.v. varetages af Anette Lauge Jørgensen som ansvarlig leder. Ud over at undervise en del af klubbens konkurrenceryttere, er Anette ansvarlig for opstaldning af privatejede heste, elevhestene, herunder elevhestekontrakter samt i øvrigt alle områder vedr. hestene i stalden. Desuden er det Anette, som udarbejder og fremsender opkrævning for ridning og kontingent m.m.

Lone, Linda, Ilone og Marie forestår holdundervisningen på rideskolehestene samt pasning heraf. Desuden underviser Lone også en del af klubbens konkurrenceryttere.

Linda leder klubbens handicapafdeling og står for al undervisning i den sammenhæng. Der tilbydes ligeledes ridefysioterapi, der er en lægeordineret behandlingsform og har fysioterapeut Johanne Holk tilknyttet.

Skjern Rideklub - Skyggehusvej 2a - 6900 Skjern - Telefon 97 35 19 07

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk