Velkommen til Skjern Rideklub

Cafeteria-udvalget

  • Marijanne Holm
  • Malene Henriksen
  • Dorthe Larsen
  • Bodil Meldhede
  • Connie Dyrholm
  • Jonne Troelsen
  • Astrid Albæk

Cafeteria-udvalget står for driften af cafeteriaet ved stævner og andre arrangementer.

Skjern Rideklub - Skyggehusvej 2a - 6900 Skjern - Telefon 97 35 19 07

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk